ASL Kickoff

ASL-Kickoff 2022!

For english, please look further down.

ASL Kickoff är en spelhelg där vi träffas i glada vänners lag och spelar vårt favoritspel, dricker en öl och har det trevligt! Avgiften går oavkortat till Spelföreningen Armagedon för lokalhyra, samt till den mat vi ämnar bjuda på under helgen.

Vi har hyrt Armagedons lokaler för detta ändamål, och vi är ensamma i lokalen under Kickoffen. Det finns kiosk i lokalen (med godis, tilltuggg och dricka), och vi kommer även att tillhandahålla öl!

Spelformat
Öppet spel, ASL - Advanced Squad Leader. Vi har ett löst schema med totalt fyra spelblock (fredag, lördag förmiddag, lördag eftermidag och söndag), men det är upp till var och en att hitta motståndare och anpassa sin tid efter detta. Den grundläggande tanken är: Ingen tidspress och inga krav, det viktiga är att man har roligt! :)

Man kan med fördel hitta och boka motståndare på ASL Swedens forum.

Tid
Fredag 14 Januari  klockan 1500 till Söndag 16 Januari klockan 1500.

Kostnad 
200 sek/person för deltagande hela helgen (ca 100 sek går till Spelföreningen Armagedon för att dom upplåter lokaler, resten till mat).

100 sek/person för deltagande en dag, eller del av dag.

Mat
I priset ingår:

Fredag kväll - Middag 
Lördag morgon - Frukost 
Lördag kväll - Middag 
Söndag morgon - Frukost 

För övrig mat finns det pizza/snabbmatshak i närheten, samt föreningens förnäma kiosk!

Övernattning
Möjlighet till övernattning finns på golvet och/eller sofforna i lokalen. Det finns även dusch i lokalen så att man kan bibehålla sin personliga hygien.

Vill man bo lite mer lyxigt finns det flera hotell i centrala Borås, 10-15 minuters gångavstånd från föreningen.

Plats

Spelföreningen Armagedons lokaler i Borås, som vi har abonnerat för ASL-spel hela helgen!

Adressen är Katrinehillsgatan 7b, 50452 Borås.

Mer info om föreningen: http://www.armagedon.se/

Antal
Det finns plats för cirka 30 spelande personer i lokalen. 

ASL-utrustning
Ta med er så mycket som möjligt. 

Anmälan
Anmäl dig via formuläret till vänster. Det går bra att anmäla sig samma dag man kommer, men av planeringsskäl ser vi helst att du anmäler dig senast måndagen 10/1.

Covid
För att delta behöver du:
- Vara dubbelvaccinerad. Visa ditt giltiga Covidpass innan du ansluter.
- eller ta ett negativt antigentest vid dörren. Medtag Antigentest.

Varmt välkomna!In english:

ASL Kickoff is a game weekend where we meet with friends and play our favorite game, drink a beer and have fun! The fee goes in full to the Game Club  Armagedon for rent, as well as to the food we intend to offer during the weekend.

We have rented Armagedon's premises for this purpose, and we are alone in the premises during the Kickoff. There is a kiosk at the club (with sweets, snacks and drinks), and we will also provide beer. 

Game format
Open game, ASL – Advanced Squad Leader. We have a loose schedule with a total of four game blocks (Friday, Saturday morning, Saturday afternoon and Sunday), but it's up to everyone to find opponents and adjust their time accordingly. The basic idea is: No time pressure and no requirements, the important thing is to have fun! :)

You can  find and book opponents on ASL Sweden's forum.

Time
Friday 14 January at 1500 to Sunday 16 January at 1500.

Cost
200 SEK / person for participation all weekend.

100 sek / person for participation one day, or part of a day.

Food
The price includes:

• Friday night - Dinner: Hot dogs.
• Saturday morning - Breakfast
• Saturday night - Dinner, peasoup with punch and hard bread
• Sunday morning - Breakfast

For other food, there is pizza and fast food restaurants nearby, as well as the kiosk at the club.

Overnight stay
Opportunity for overnight stays is available on the floor and / or the sofas in the room. There is also a shower so you can maintain your personal hygiene.

If you want to stay a little more luxurious, there are several hotels in central Borås.

Location
The gaming association Armagedon's premises in Borås, which we have booked for ASL games all weekend!

The address is Katrinehillsgatan 7b, 50452 Borås. More info about the association: http://www.armagedon.se/

ASL gear
There will be plenty of ASL gear around for our foreign guests.

Registration
Pleae mail carlsson@aslsweden.com for registration.

It is possible to register the same day you arrive, but for planning reasons we prefer that you register no later than Monday 10/1. 

Covid
Attendees need to be fully vaccinated or present a negative Covid-test upon arrival.


Welcome!

©Andreas Carlsson 2004-