Information

Oavsett om du vill veta mer om ASL för att lära dig spelet, eller bara är nyfiken, är detta sidan för dig.

aslrb2sm (kopia)
Vad är ASL?
ASL är ett brädspel som med hjälp av avancerade regler simulerar markstrider 
under Andra Världskriget. I princip går varje operation under kriget att spela med hjälp av ASL, och det finns för närvarande ca 3 000 scenarion samt ett tjugotal större kampanjer till spelet. Ett scenario tar i normala fall 2 till 8 timmar att spela beroende på hur många enheter som är inblandade. De flesta som spelar ASL har ett historiskt intresse av Andra Världskriget eller taktik, men det är inget krav!
 
Bakgrund
ASL står för Advanced Squad Leader och som man hör på namnet är det en vidareutveckling av originalspelet som heter Squad Leader. Squad Leader skapades av amerikanen John Hill och var redan när det kom 1977 ett avancerat spel som snabbt blev populärt bland brädspelare intresserade av taktik- och krigsspel. Redan efter ett år kom en uppföljningsmodul med fler kartor, regler och scenarion. Spelet blev mer avancerat och fick fler möjligheter. Totalt kom tre extramoduler till Squad Leader; Cross of Iron (1978), Crescendo of Doom (1979) och GI Anvil of Victory (1982).
Problemet var att med alla dessa moduler, regeltillägg och ändringar så blev spelet för avancerat och svårspelat, dessutom fanns det regler som talade mot varandra. Man beslutade sig därför för att göra en "omstart". Man samlade ihop alla regler, ändrade och lade till, samt tog bort regler som gjorde spelet mer avancerat utan att tillföra något spelvärde. Slutprodukten blev Advanced Squad Leader som skapades och presenterades av Don Greenwood för Avalon Hill 1985. Det blev snabbt det populäraste brädspelet i genren och är än idag det mest kompletta brädspelet som behandlar andra världskriget!
Efter 1985 har det kommit ut mängder med moduler och extramaterial till ASL, och fortfarande släpps en kontinuerlig ström av ASL-relaterade publikationer.
Advanced Squad Leader ägdes ursprungligen av Avalon Hill, som 1998 köptes av Hasbro. Från och med 1999 utvecklar Multiman Publishing (MMP) ASL med tillstånd från Hasbro.

Spelet
När man spelar ASL så väljer man tillsammans med sin motspelare ett scenario som man vill spela. På scenariokortet står allt man behöver veta om scenariot; Den historiska bakgrunden, vilka nationer som är med och vad dem får för enheter för att genomföra scenariot, vad man ska göra för att vinna, hur många rundor man har på sig etc. Dessutom berättas hur det gick i den verkliga striden.
ASL spelas i rundor, som är indelat i spelarrundor; anfallare och försvarare. Varje spelarrunda är i sig indelad i faser där man till exempel kan skjuta och flytta sina enheter. Varje spelarrunda motsvarar ungefär två minuter av den historiska striden men kan ta upp till en timme att genomföra. Ett normalt scenario är sex till nio rundor långt.
Man spelar på bräden som är kartor över ett godtyckligt landskap innehållandes skog, hus, vägar, häckar, bäckar etc. Brädena är indelade i hexagoner som motsvarar 40 meter i verkligheten och är så finurligt utformade att man kan pussla ihop dem i ett oändligt antal varianter. Detta gör att variationen i ASL är oerhörd stor! När detta skrivs finns det 50 kartor till spelet.
Infanterienheterna består av brickor som till exempel representerar befäl eller "squads" som består av 10 man. Det finns även "halfsquads", hjältar, bärsärkar m m m m. De olika enheterna kan sedan bli tilldelade olika vapen som kulsprutor, bazookor och eldkastare. Olika nationer har olika egenheter och representeras av olika brickor. Alla nationer som deltog i kriget finns representerade i ASL!
En av spelets viktigaste egenheter är stridande enheters moral - det vill säga hur gärna soldaterna deltog i striden, eller (o)frivilligt avstod. Detta kallas för moral och är i modern krigsföring en mycket viktig aspekt att ta hänsyn till – så även i ASL. När en enhets beskjuts kan man med två tärningar behöva slå under enhetens moral; Klarar man slaget kan enheten fortsätta striden, missar man slaget måste enheten fly. Bortsett från infanteri finns även varje enskild fordonstyp som deltog i kriget representerad. Spelet väger in pansartjocklek, hur lätt fordon har för att köra fast, hur svårt det är att träffa sitt mål m m m m.
Artilleri, väder, krypskyttar, med mera är också delar som det finns regler för i ASL.

Moduler
Till ASL finns flera grundmoduler som representerar allt från tyskar till gerillastridande partisaner. Till varje modul följer nya kartor och regler. Alla större nationer har en egen modul, som till exempel japaner, amerikaner och britter. För att överhuvudtaget kunna spela ASL krävs regelboken och Beyond Valor, som innehåller tyskar och ryssar. Vidare finns historiska moduler (kampanjer) som är koncentrerade kring en speciell händelse under kriget. Till exempel striderna i Arnhem eller kring Stalingrads fabriksområden. Med dessa följer stora historiska kartor över stridsområdet. Varje år kommer dessutom ASL Journal som innehåller scenarion och intressanta artiklar om ASL. Förutom detta görs ständigt nya historiska moduler och det finns även flera tredjepartstillverkare som gör intressanta scenarion och kampanjer.
För den som inte har möjlighet att spela ASL ansikte mot ansikte finns VASL - Virtual ASL. Med hjälp av VASL går att det spela ASL på datorn. VASL har ingen artificiell intelligens och det går således inte att spela mot datorn, men däremot mot någon annan människa som också har VASL. VASL är utvecklat av Rodney Kinney och går att hitta här.
Hur lär man sig?
Det bästa sättet att lära sig reglerna på är att börja med Starter Kit-serien. Starter Kit #1 behandlar spelets grunder och infanteristridern. SK#2 fortsätter med höjder och kanoner och SK#3 införlivar fordon i serien.

Utvecklare
MMP är som sagt de officiella utvecklarna av ASL. Det finns även många tredjepartsutvecklare som tillverkar scenarion och kampanjer. Längre upp på denna sidan hittar du länkar till dessa.

©Andreas Carlsson 2004-